کابل ECG

۰ تومان

کابلی چند رشته ای میباشد جهت ثبت سیگنال ها توسط الکترود های متصل شده به این کابل. کابل اتصال لیدها می‌ تواند 3، 6 یا 12 لید داشته باشد.(با توجه به نوع دستگاه)

اشتراک گذازی
نظر خودتان را بنویسد