تماس با ما

آدرس : استان خوزستان - اهواز ، کیانپارس خیابان هفدهم شرقی شرکت مهندسی پیمایش ارتباط اکسین

کد پستی : 6155977578

تلفن :06191001711-06191001213

06133389282 - 06133373193

پست الکترونیکی : info@peoxin.ir

تلفن همراه مدیران فروشگاه جهت تماس های ضروری :

سرپرست واحد لوازم خانگی : 09398515454 آقای مهندس حسین شکرالهی

سرپرست واحد ابزار آرایشی : 09383073729 آقای مهندس علی پاداش

سرپرست واحد بازرگانی : 09330652713 سرکار خانم ادیب فر

مدیر داخلی فروشگاه : 09163233173

مدیرعامل : 09163199076