تماس با ما

آدرس : استان خوزستان - اهواز ، کیانپارس خیابان هفدهم شرقی شرکت مهندسی پیمایش ارتباط اکسین

کد پستی : 6155977578

تلفن :06191001711-06191001213

06133389282 - 06133373193

پست الکترونیکی : r.m.ahvaz@gmail.com

مدیر داخلی فروشگاه : 09163233173

مدیرعامل : 09163199076