دستکش ونیل اپی پرفکت

تماس بگیرید
اشتراک گذازی

دستکش های وینیل تشکیل شده از مواد مختلف است که مواد شیمیایی ای همچون کلرید پلی وینیل نیز در آن دخیل است .دستکش های وینیل با توجه به فرمول های شیمیایی که در آن استفاده شده حساسیت زا نیست و میتواند جایگزین مناسبی برای دستکش های آلرژی زا باشد . از این دستکش ها هم در بیمارستان ها و مراکز پزشکی استفاده می شود و هم مصارف عمومی دارد . مزیت این دستکش ها به دیگر دستکش های موجود این است که به دست نمی چسبد.

نظر خودتان را بنویسد