کاغذ ECG

تماس بگیرید
اشتراک گذازی

کاغذ دستگاه الکتروکاردیوگراف که جزو دسته بندی انواع کاغذ پزشکی قرار می گیرد، یکی از لوازم مصرفی پزشکی پرکاربرد است که در مراکز درمانی مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. این کاغذ ها در حقیقت جهت استفاده برای انواع دستگاه نوار قلب یا دستگاه الکتروکاردیوگراف استفاده شده و نوار قلب بیمار را ثبت می نمایند.

نظر خودتان را بنویسد