چست لید دورمو

تماس بگیرید
اشتراک گذازی

چست لید یا چست الکترود وسیله ای است که برای متصل کردن سیم  های دستگاه مانیتور قلب به قفسه سینه فرد بیمار استفاده می شود.چست لید  کاملا یکبارمصرف می باشد و برای نشان دادن سیگنال های قلبی در دستگاه مانیتور قلب در پزشکی مورد استفاده قرار  می گیرد.جنس این وسیله فوم می باشد.

نظر خودتان را بنویسد